Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Więcej informacji przedstawiono w poniższych linkach:

Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda KDR?

Jak założyć KDR?

Jak korzystać ze zniżek?

Aplikacja mObywatel