ednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje, jeśli urodziło się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem, dziecko ma nieuleczalną chorobę, która zagraża jego życiu.
Uzyskać je może: rodzic dziecka, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka.
Opiekun prawny dziecka - osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Opiekun faktyczny dziecka - osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję.
Do wniosku o świadczenie należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu (upośledzenie lub choroba powstały podczas ciąży lub porodu). Nie ma formalnego wzoru takiego zaświadczenia - wydaje je tylko i wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który posiada dowolną specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.
- zaświadczenie lekarskie albo zaświadczenie od położnej, które potwierdza, że matka dziecka najpóźniej od 10. tygodnia ciąży była pod opieką lekarską. Wzór tego zaświadczenia jest taki sam jak zaświadczenia do jednorazowej zapomogi z tyt. Urodzenia się dziecka „becikowego”. Takiego zaświadczenia nie składa opiekun prawny, opiekun faktyczny lub osoba, która przysposobiła dziecko.
Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia się żywego dziecka.

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK ZA ŻYCIEM.pdf)WNIOSEK ZA ŻYCIEM.pdf[ ]456 kB2024-04-23 09:47
Pobierz plik (Wzór zaświadczenia lekarskiego.pdf)Wzór zaświadczenia lekarskiego.pdf[ ]96 kB2024-04-23 09:47
Pobierz plik (zaświadczenie lekarskie Za życiem(4).docx)zaświadczenie lekarskie Za życiem(4).docx[ ]13 kB2024-04-23 09:47