Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym: świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miastków Kościelny

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie oferowe schronisko.pdf)zapytanie oferowe schronisko.pdf[ ]1035 kB2022-12-15 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx[ ]19 kB2022-12-15 09:40

Zgodnie z nowelizowanymi przepisami, które weszły w życie od 3 listopada
2022 r. możliwe jest uzyskanie dodatku węglowego przez gospodarstwo domowe, które dokonało zgłoszenia  źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Warunek – potwierdzenie źródła ogrzewania i stosowanego paliwa podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skutkuje decyzją odmowną w sprawie dodatku węglowego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone i nierozpatrzone będą rozpatrywane według przepisów znowelizowanych.
W przypadku otrzymania decyzji odmownej przed wejściem w życiem nowych przepisów można złożyć nowy wniosek o wypłatę dodatku węglowego – do dnia 30 listopada 2022 r.

Warunki przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem
(po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym od 3 listopada 2022 r.)

● Podjęcie kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu zamieszkania (formalne wyodrębnienie lokalu) – dokument z urzędu gminy/starostwa powiatowego,
● Potwierdzenie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, że pod jednym adresem zamieszkania prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych w odrębnych lokalach,
● Uzyskanie nowego adresu lub potwierdzenie, że do 30 listopada 2022 r. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Prosimy o nieskładanie kolejnych wniosków o dodatek węglowy na ten sam adres, jeśli gospodarstwo domowe nie zamierza podejmować formalnych kroków prowadzących do nadania odrębnego adresu zamieszkania. Wnioski te zakończone będą decyzjami odmownymi.

UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

U W A G A !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym  w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do  Ośrodka Pomocy Społecznej - do 8 listopada 2022 r.