Dla kogo zwrot VAT za gaz w 2023 roku?

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą
się ubiegać te gospodarstwa domowe (odbiorcy paliw gazowych) , które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

Ważne kryterium dochodowe.

Kolejnym warunkiem jest kryterium dochodowe, czyli:
2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone
do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.

O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Żeby dostać zwrot pieniędzy, należy złożyć wniosek o refundację podatku VAT w GOPS Miastków Kościelny  lub drogą elektroniczną za pomocą platformy ePUAP.

Wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, lecz nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.
Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).
Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.
Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

  • 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
  • 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.
    Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego należy składać do dnia 01.02.2023r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

Załączniki:
Pobierz plik (8449629_aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny.pdf)8449629_aktywny-wniosek-o-dodatek-elektryczny.pdf[ ]344 kB2023-01-08 15:18

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym: świadczenie w 2023 r. usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Miastków Kościelny

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (zapytanie oferowe schronisko.pdf)zapytanie oferowe schronisko.pdf[ ]1035 kB2022-12-15 09:46
Pobierz plik (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx)Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego schronienie.docx[ ]19 kB2022-12-15 09:40