Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.docx)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.docx[ ]14 kB2023-04-12 08:45
Pobierz plik (kwestionariusz-osobowy-.odt)kwestionariusz-osobowy-.odt[ ]9 kB2023-04-12 08:44
Pobierz plik (Ogłoszenie - nabór Asystent Rodziny.pdf)OGŁOSZENIE-NABÓR - ASYSTENT RODZINY[ ]1122 kB2023-04-12 08:42

Zdrowia, Pogody Ducha i Radości
z okazji zbli
żających się
Ś
wiąt Wielkiej Nocy
życzy
Kierownik GOPS w Miastkowie Ko
ścielnym wraz z Pracownikami

 

 

ZOSTAN RODZINA ZASTEPCZA 2ZOTSAŃ RODZINA ZASTEPCZA

W dniu 27 lutego 2023 r. Wójt Gminy Miastków Kościelny wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

W ramach Programu z pomocy asystenta skorzystają 4 osoby z Gminy Miastków Kościelny legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a jego celem jest udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym przede wszystkim w wykonywaniu codziennych czynności, poprawa ich funkcjonowania w życiu społecznym. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na tegoroczną edycję dla Gminy Miastków Kościelny wynosi: 52 555,20 zł.

W dniu 27 lutego 2023 r. Wójt Gminy Miastków Kościelny wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

W ramach Programu z opieki wytchnieniowej skorzystają 2 rodziny z Gminy Miastków Kościelny, w których opiekunowie  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym członkiem rodziny.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na tegoroczną edycję dla Gminy Miastków Kościelny wynosi: 16 326,03 zł.