Przypominamy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać drogą elektroniczną od lutego 2021r. oraz w wersji papierowej od kwietnia 2021 r. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.