Poniżej zamieszczono ofertę Ośrodka Rehabilitacyjno-Wczasowego "EWA" w Ustce  dotyczącą turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Załączniki:
Pobierz plik (oferta - ulotka.pdf)oferta - ulotka.pdf[ ]2397 kB2024-02-05 11:18

Poniżej przedstawiamy informator o instytucjach i podmiotach na terenie powiatu garwolińskiego podejmujących działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą.

Załączniki:
Pobierz plik (Informator POWIAT GARWOLIN.pdf)Informator POWIAT GARWOLIN.pdf[ ]1787 kB2024-02-02 09:19

Informujemy, że 18 stycznia 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie nowego wniosku o dodatek osłonowy, który zamieszczamy poniżej.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
KRYTERIUM DOCHODOWE:
1. Dla osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 2.100 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
2. Dla osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 1.500 zł miesięcznie na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Wnioski można składać:
papierowo w GOPS Miastków Kościelny, pokój nr 1,
elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(1).docx)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(1).docx[ ]15 kB2024-01-19 11:44
Pobierz plik (Oświadczenie.informacja(1).docx)Oświadczenie.informacja(1).docx[ ]12 kB2024-01-19 11:44
Pobierz plik (Wniosek dodatek osłonowy 2024.docx)Wniosek dodatek osłonowy 2024.docx[ ]93 kB2024-01-19 11:38

Informujemy, iż nie wydajemy jeszcze wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych.

 

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miastków Kościelny do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I, współfinansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym prowadzi rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich.
Adresatami programu będą seniorzy, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach tego Modułu obejmą swoim zakresem pomoc
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby starszej.
Pomoc w formie usług sąsiedzkich opiera się na umowie (umowa zlecenie) między gminą a sąsiadem w sprawie opieki nad osobą potrzebującą pomocy.
Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6 (pokój nr 1 lub 3), pod numerem telefonu 25/7511288, 512933066, 516548409.