W części I wniosku w punkcie 3  "Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe" należy zaznaczyć, że:
Głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:
- kocioł na paliwo stałe, - kominek, - koza, - ogrzewacz powietrza, - trzon kuchenny, - piecokuchnia, - kuchnia węglowa, - piec kaflowy na paliwo stałe

zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, tylko pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli w dniu składania wniosku brak jest wpisu do CEEB nie należy zaznaczać powyższych źródeł ogrzewania na paliwo stałe.
Zatem dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria. Aby otrzymać podwyższony dodatek osłonowy wcześniej należy dokonać wpisu źródła ogrzewania do CEEB.