Przypominamy, że od dnia 1 sierpnia 2021 r. rozpoczęto
przyjmowanie wniosków papierowych na okres 2021/2022:
ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI,
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.
Dochody za 2020 r. + zmiany na dzień składania wniosku.