Przypominamy, że
w miesiącu maju 2021 r. kończy się okres świadczeniowy 2019/2021.
W celu kontynuacji wypłaty świadczenia 500+ od czerwca 2021 r. konieczne jest złożenie wniosku na okres świadczeniowy czerwiec 2021 r. - maj 2022 r.