Przypominamy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o kontynuację tego świadczenia będzie można składać drogą elektroniczną od lutego 2021r. oraz w wersji papierowej od kwietnia 2021 r. Obecnie wnioski o świadczenie 500+ powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

 W bieżącym roku są przyjmowane wnioski o przyznanie:

 • Świadczenia ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł

 • Świadczeń rodzinnych,

 • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 Od 1 lipca 2020 r. przedmiotowe wnioski składać można drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2020 r. w formie papierowej.

 Zachęcamy do wysyłania wniosków drogą elektroniczną poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Empatia lub portal PUE ZUS.