Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza
nabór do Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 Adresatami programu są osoby:
legitymuje się orzeczeniem o:
- znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
- w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
    wystawy);

 Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, pokój nr 3, za pośrednictwem skrzynki Epuap /GopsMK/SkrytkaESP lub wysłać za pośrednictwem operatorów pocztowych do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miastków Kościelny.

                                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                           w Miastkowie Kościelnym
                                                                                                                              /-/ Beata Pazura

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf)Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf[ ]284 kB2024-02-14 10:00
Pobierz plik (Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf)Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf[ ]586 kB2024-02-14 10:10
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik 1.pdf[ ]324 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf)Załącznik 2.pdf[ ]331 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 3.pdf)Załącznik 3.pdf[ ]423 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 5.pdf)Załącznik 5.pdf[ ]435 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo(3).pdf)Załącznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo(3).pdf[ ]541 kB2024-02-14 10:15
Pobierz plik (Załącznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgłoszenia(3).pdf)Załącznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgłoszenia(3).pdf[ ]609 kB2024-02-14 10:00