Informujemy, że 18 stycznia 2024 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie nowego wniosku o dodatek osłonowy, który zamieszczamy poniżej.

Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r.
KRYTERIUM DOCHODOWE:
1. Dla osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 2.100 zł miesięcznie (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca).
2. Dla osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 1.500 zł miesięcznie na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
Wnioski można składać:
papierowo w GOPS Miastków Kościelny, pokój nr 1,
elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(1).docx)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(1).docx[ ]15 kB2024-01-19 11:44
Pobierz plik (Oświadczenie.informacja(1).docx)Oświadczenie.informacja(1).docx[ ]12 kB2024-01-19 11:44
Pobierz plik (Wniosek dodatek osłonowy 2024.docx)Wniosek dodatek osłonowy 2024.docx[ ]93 kB2024-01-19 11:38