ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM KIEROWNIKA GOPS W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
Z DNIA 7 LISTOPADA 2023 R.

USTALA SIĘ DZIEŃ 10 LISTOPADA 2023 R. DNIEM WOLNYM
OD PRACY DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW GOPS W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM
W ZAMIAN ZA PRZYPADAJACY W SOBOTĘ DZIEŃ 11 LISTOPADA 2023 R.