Zaplanowano SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Na spotkaniu z nauczycielami omawiana będzie profilaktyka uzależnień z wykorzystaniem walizki narkotykowej oraz rola nauczyciela w procesie krzywdzenia dzieci oraz obowiązki nauczyciela w ramach procedury „Niebieska Karta".

Z rodzicami omawiać będziemy profilaktykę uzależnień z wykorzystaniem walizki narkotykowej oraz roli rodzica w procesie wychowania dzieci.

Spotkanie z nauczycielami odbędzie się 6 listopada o godz. 16.00 w szkole w Zgórzu.
Spotkanie dla rodziców odbędzie się 7 listopada o godz. 16.00 w szkole w Miastkowie Kościelnym.