Osoby zainteresowane udziałem w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 zapraszamy do GOPS w Miastkowie Kościelnym po skierowanie, które jest niezbędne do zakwalifikowania do Programu.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (szczególnie: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm).

Mieszkańcy Gminy Miastków Kościelny mają możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej w:
ORGANIZACJA CHARYTATYWNA
PRZY KOŚCIELE MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ W GÓRKACH
UL. SOSNOWA 21 08-400 GARWOLIN
oraz
ORGANIZACJA CHARYTATYWNA
DZIAŁAJĄCA PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA W MIĘTNEM

Załączniki:
Pobierz plik (Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027-4.pdf)Fundusze_Europejskie_na_Pomoc_Żywnościową_2021-2027-4.pdf[ ]571 kB2023-10-25 08:20