W załączniku zawarto materiał informacyjny dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i przyznawania odpowiednich świadczeń