W załączniku zawarto materiał informacyjny o zmianach od dnia 1 stycznia 2024 r. w świadczeniach dla osób z niepełnoprawnościami oraz ich opiekunów.