W dniu 27 lutego 2023 r. Wójt Gminy Miastków Kościelny wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023.

W ramach Programu z pomocy asystenta skorzystają 4 osoby z Gminy Miastków Kościelny legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a jego celem jest udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym przede wszystkim w wykonywaniu codziennych czynności, poprawa ich funkcjonowania w życiu społecznym. 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na tegoroczną edycję dla Gminy Miastków Kościelny wynosi: 52 555,20 zł.