W dniu 27 lutego 2023 r. Wójt Gminy Miastków Kościelny wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

W ramach Programu z opieki wytchnieniowej skorzystają 2 rodziny z Gminy Miastków Kościelny, w których opiekunowie  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym w stopniu znacznym członkiem rodziny.

Program „Opieka wytchnieniowa” będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania Programu są środki Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie na tegoroczną edycję dla Gminy Miastków Kościelny wynosi: 16 326,03 zł.