Zgodnie z nowelizowanymi przepisami, które weszły w życie od 3 listopada
2022 r. możliwe jest uzyskanie dodatku węglowego przez gospodarstwo domowe, które dokonało zgłoszenia  źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Warunek – potwierdzenie źródła ogrzewania i stosowanego paliwa podczas wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego skutkuje decyzją odmowną w sprawie dodatku węglowego.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone i nierozpatrzone będą rozpatrywane według przepisów znowelizowanych.
W przypadku otrzymania decyzji odmownej przed wejściem w życiem nowych przepisów można złożyć nowy wniosek o wypłatę dodatku węglowego – do dnia 30 listopada 2022 r.