Warunki przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem
(po nowelizacji ustawy o dodatku węglowym od 3 listopada 2022 r.)

● Podjęcie kroków formalnych, prowadzących do nadania odrębnego adresu zamieszkania (formalne wyodrębnienie lokalu) – dokument z urzędu gminy/starostwa powiatowego,
● Potwierdzenie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, że pod jednym adresem zamieszkania prowadzonych jest kilka gospodarstw domowych w odrębnych lokalach,
● Uzyskanie nowego adresu lub potwierdzenie, że do 30 listopada 2022 r. nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
Prosimy o nieskładanie kolejnych wniosków o dodatek węglowy na ten sam adres, jeśli gospodarstwo domowe nie zamierza podejmować formalnych kroków prowadzących do nadania odrębnego adresu zamieszkania. Wnioski te zakończone będą decyzjami odmownymi.