UWAGA !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez:

1.     osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu)

lub

2.     osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (zlecenie- umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

Osoby zainteresowane pomocą w ramach Programu, zapraszamy do składania zgłoszeń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym. Należy wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 08 listopada 2022 roku.

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków przez Wojewodę.

Zgłoszenia można dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: GOPS w Miastkowie Kościelnym , ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły Programu są zawarte na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, także na stronie GOPS Miastków Kościelny (wraz z Kartą zgłoszeniową). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu GOPS 257511288 lub 256811637.